Leertraject dans

Op 1 september 2018 start SLAC/Conservatorium met een licht veranderde structuur en lespakket, omwille van wijzigingen in de wetgeving voor het deeltijds kunstonderwijs.

De opleiding dans is opgedeeld in vier graden, met aparte klassen voor jongeren en volwassenen. Wie 8 jaar is of ouder start meteen in de tweede graad. Vanaf de derde graad (12 jaar) kunnen leerlingen kiezen tussen klassieke of hedendaagse dans.

Heb je reeds elders dansles gevolgd buiten het deeltijds kunstonderwijs? Dan kan je mogelijk in een hoger jaar starten mits het slagen voor een toegangsproef.

Instapleeftijden moeten bereikt zijn op 31 december 2018.

Graad 1
Vanaf 6 jaar

1u dansinitiatie

Graad 2
Vanaf 8 jaar (jongeren)
Vanaf 15 jaar (volwassenen)
2u danslab 
Duur: 4 jaar
Graad 3

2,5u klassieke dans of
2,5u hedendaagse dans
Duur: 3 jaar

Graad 4
3u klassieke dans of
3u hedendaagse dans
Duur: 3 jaar

Graad 1 = huidige dansinitiatie
Graad 2 = huidige lagere graad
Graad 3 = huidige middelbare graad
Graad 4 = huidige hogere graad

Wie nu reeds les volgt, gaat gewoon verder in het traject in het overeenkomstige jaar in de nieuwe structuur.

© Copyright 2018 • SLAC/Conservatorium Website ontworpen en ontwikkeld door MINSKY