Harmonielab

Graad 3 en 4

Harmonielab is een ondersteunende cursus voor alle creërende muziekvakken (compositie, improvisatie, pianolab, arrangeren, ...). Deze cursus biedt de mogelijkheid om de muziek die je hoort of zelf speelt beter te begrijpen. Je leert er heel wat praktische technieken, die zowel het harmonische gehoor als inzicht in de muziek verruimen, zoals:

  • Harmonisch leren denken, vertrekkende vanuit je eigen instrument, in samenspel met anderen.

  • Mooie melodieën leren schrijven boven een gegeven baslijn of akkoordschema.

  • De combinatie tussen akkoordleer en melodieleer praktisch toepassen in een compositie.

  • Zelf een begeleiding schrijven op klassieke melodieën, bekende liedjes, populaire songs

  • Partituren van grote componisten beluisteren, bestuderen en analyseren.

  • Eigen composities, arrangementen en songs praktisch leren noteren op muziekpapier, om je creativiteit te stimuleren.

De eerste drie jaar (derde graad) wordt het vak in kleine klasgroepen gegeven, in de vierde graad indivueel, telkens één uur per week.

Leraars: 
© Copyright 2020 • SLAC/Conservatorium - Privacy policy Website ontworpen en ontwikkeld door MINSKY