Muziekcultuur plus

Graad 3

Wie reeds muziekcultuur (voormalige AMC) heeft gevolgd, kan het vak muziekcultuur plus volgen. Deze cursus gaat dieper in op specifieke thema's uit de muziekgeschiedenis: het oeuvre van een componist, de ontwikkeling van een genre, verbanden binnen en tussen muzikale stijlen of relaties tussen muziek en andere kunstvormen... kunnen daarbij aan bod komen.

Schooljaar 2019-2020:

Ellie Edel: muziekpsychologie (maandag):
Waarom is het vanzelfsprekend dat we een liedje kunnen herkennen? Hoe kunnen we muzikaal gedrag begrijpen en interpreteren? Op deze vragen geeft muziekpsychologie een antwoord. In het eerste deel van de cursus onderzoeken we dit muzikale domein. We vertrekken hierbij vanuit een muziek-technische basis, maar ontdekken vooral via luisterfragmenten en vanuit onze eigen ervaringen.

In het tweede deel van het schooljaar staat de interesse van de klasgroep centraal. We bespreken enkele muziekculturele thema’s, gebaseerd en gekoppeld aan een concertbezoek dat we samen uitkiezen en voorbereiden. 

Hanne-Joost Peeters: vocale muziek (dinsdag):
Van coloratuuralt tot spinto sopraan, castraten en prime donne: we graven in de geschiedenis van de vocale muziek om alle geheimen bloot te leggen. In overleg met de leerlingen kiest Hanne-Joost specifieke thema's, werken en componisten binnen de vocale muziek om verder op in te zoomen. Na drie jaar ken je de vocale muziekgeschiedenis op je duimpje.

Lien Ory: 20ste en 21ste eeuw (donderdag):
Deze cursus legt de loep op het muziekrepertoire van de 20ste en 21ste eeuw. We benaderen de muzikale ontwikkelingen vanuit cultuurhistorisch en maatschappelijk oogpunt. Hierbij bewegen we mee op slingerende tendensen van experiment versus traditie, van engagement versus censuur, van economische schaarste versus overheidssubsidies.

In deze lessenreeks staan een aantal concerten centraal die in samenspraak met de klasgroep uit het Leuvens concertaanbod worden gekozen. Deze concerten worden in klasverband voorbereid en besproken.

Uurrooster 2019-2020

Uurooster onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk tot 1 oktober 2019.

LE Ellie Edel maandag 20.30-21.30
LE Hanne-Joost Peeters dinsdag 20.30-21.30
LE Lien Ory donderdag 19.30-21.30*

LE = Leuven

De lessen bij Lien Ory op donderdag 19.30-21.30 gaan door om de twee weken (2u ipv 1u)

Leraars: 

Karen Haspeslagh, Hanne-Joost Peeters, Lien Ory

© Copyright 2020 • SLAC/Conservatorium - Privacy policy Website ontworpen en ontwikkeld door MINSKY