Afwezigheden

Het is verplicht om alle vakken van een optie waarvoor je bent ingeschreven regelmatig te volgen. Kan je uitzonderlijk niet komen: verwittig dan je leraar(s) en/of het secretariaat en bezorg hen hiervoor een attest (zie onder). Leerlingen die te vaak ongewettigd afwezig zijn voor één of meerdere vakken, zullen geschrapt worden voor de volledige optie.

Attesten en bewijzen bij afwezigheid

§1 Iedere afwezigheid moet gewettigd of gerechtvaardigd zijn.

§2 De afwezigheid kan op volgende manieren worden gerechtvaardigd:

1° ziekte: wanneer de afwezigheid om medische redenen  niet langer duurt dan 3 opeenvolgende kalenderdagen, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door de ouders/leerling. Dit kan maximaal 4 maal per schooljaar. Een medisch attest is vereist wanneer de ziekte een periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt of wanneer de ouders/leerling reeds 4 maal zelf een verklaring van ziekte hebben ingediend. Een medisch attest is eveneens vereist voor een afwezigheid tijdens evaluatiemomenten.

2° met een document dat aantoont dat de leerling afwezig was:

  • Om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont
  • Om een familieraad bij te wonen
  • Om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of dagvaarding
  • Omwille van maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming
  • Om een feestdag die inherent is aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling te beleven
  • Om een andere officiële aangelegenheid bij te wonen – met akkoord van de directeur
  • Om proeven af te leggen voor de examencommissie van de Vlaamse gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs
  • Wegens school- of beroepsverplichtingen
  • Omwille van de onbereikbaarheid van Conservatorium Leuven door overmacht.

3° afwezigheid om persoonlijke redenen: een ondertekende verklaring van de leerling/ouders. Deze verklaring wordt ingediend bij de directeur en is hoogstens drie keer per jaar mogelijk. Om uitzonderlijke, familiale redenen kan de directeur beslissen om van dit maximum af te wijken.

© Copyright 2021 • Conservatorium Leuven - Privacy policy Website ontworpen en ontwikkeld door MINSKY