Zang en stemvorming

Iedereen die graag zingt en dat beter wil kunnen is welkom in de zangklas: of je nu een grote solist wil worden, of gewoon je stembeheersing verbeteren om in koor te zingen. Aan het Leuvense Conservatorium leer je een klassieke zangtechniek met bijhorend klassiek repertoire.

In de eerste plaats leer je in de zangles een goede techniek om gezond je stem te gebruiken en een mooie, volle klank te produceren. Hierbij gaat veel aandacht naar een juiste ademhaling en de uitspraak van de klinkers. Een goede articulatie is hierbij onontbeerlijk. Gaande weg zal je je stem beter onder controle hebben, en steeds moeilijker repertoire leren uitvoeren: je stem wordt voller en flexibeler, je stemomvang groter, adembogen langer en de dynamische verschillen (stil-luid) groeien.

Vanaf het begin wordt naast techniek ook muzikaliteit gestimuleerd: het maken van zinnen, het brengen van de tekst, ... Je komt ook meteen in aanraking met vreemde talen: Italiaans, Duits, Frans en Engels zijn de meest gebruikte talen in het klassieke repertoire, maar ook Nederlands, Spaans, Zweeds, Tsjechisch of zelfs Russisch kunnen wel eens voorkomen. Een zekere taalvaardigheid en inzet bij het studeren van de teksten, het opzoeken van uitspraak en betekenis van de woorden hoort er dan ook bij. Jonge leerlingen (onder 12 jaar) beginnen vaak met liederen in het Nederlands, maar mogen zeker ook al liederen of aria's in vreemde talen zingen.

Naarmate de techniek verbetert zal er ook ruimte vrij komen om stilistisch te gaan verfijnen. Je leert een onderscheid te maken tussen liederen en aria's en tussen stijlperiodes zoals barok, klassiek of romantiek. Daar komt bijvoorbeeld ook het toevoegen van gepaste versieringen bij kijken.

Stemvorming

Ben je jonger dan 12 (lagere school) als je start met je opleiding? Dan begin je in de optie stemvorming, bij Hanne-Joost Peeters of Patricia Vanheukelom. Vanaf de derde graad ga je dan over naar de optie zang (bij dezelfde leerkracht).

Zang oude muziek of opera

Aan Conservatorium Leuven kan je in de vierde graad kiezen tussen de optie klassieke zang, zang oude muziek of opera. Deze opties kan je ook na elkaar afleggen, in volgorde van eigen keuze. Wie reeds eerder is afgestudeerd voor klassiek zang, kan terug instromen voor een vierde graad zang oude muziek of zang opera. 

In de optie zang oude muziek werk je in je zangles aan repertoire uit de middeleeuwen, renaissance en/of barok, dit kan bij elke zangleerkracht. Voor groepsmusiceren kan je kiezen tussen vocaal ensemble polyfonie bij Lieven Termont of lyrische kunst bij Bart De Kegel, waar de leerlingen zang oude muziek aan een barokopera werken.

In de optie zang opera werk je in je zangles aan operarepertoire - bij de zangleerkracht van je keuze - en volg je daarnaast lyrische kunst bij Bart De Kegel.

Leraars
Sander Buntinx

Sander Buntinx werd opgeleid in de Italiaanse vocale techniek door Bart De Kegel. Kenmerkend aan deze techniek zijn een idiomatische uitspraak en een doorgedreven tekstzegging onderbouwd met een natuurlijke en dynamische ademvoering met een volle klank als resultaat. Gedurende zijn opleiding specialiseerde Sander zich voornamelijk in het Britse romantische repertoire, lied in het bijzonder. Daarnaast gaat zijn voorliefde uit naar het Italiaanse en het Franse operarepertoire. Hij gelooft sterk in een coachende aanpak waarbij hij vertrekt vanuit de eigen leefwereld en verbeeldingskracht van zijn leerlingen, steeds in een open dialoog.

Bart De Kegel

Bart De Kegel hanteert een zeer specifieke filosofie omtrent klassieke vocaliteit: vanuit een wetenschappelijke methode, op basis van objectieve parameters dient de stem te worden 'bespeeld' als ware zij een instrument. Slechts vanuit een gedegen techniek kan echte en oprechte muzikale expressie ontstaan. Zijn Italiaanse vocale techniek, in de lijn van vader en zoon Lamperti, leidt tot een brede zangklank als gevolg van een continue ademvoering die draagt boven een groot orkest. Zijn specialisme is dan ook de grote operaliteratuur, de Italiaanse in het bijzonder. Tevens geldt hij als een expert in het Duitse romantische lied. 

Hanne-Joost Peeters

Hanne-Joost Peeters schoolde zich in de Italiaanse zangtechniek bij Bart De Kegel. Een energieke tekstzegging gecombineerd met een genereuze ademstroom, als een soort uitvergroting van declamatorisch spreken, zijn hiervan de hoofdpeilers; het klankresultaat een heldere maar volle klank over de volledige tessituur. Met veel geduld en bergen energie maakt ze haar leerlingen wegwijs in het klassieke zangrepertoire. Hierbij komen voornamelijk opera en lied van ca. 1700-1950 aan bod, afgestemd op de mogelijkheden van de leerling.

Lieven Termont

Niettegenstaande Lieven vanuit de oude muziek tot het zangvak werd aangetrokken, heeft hij een fundamenteel brede technische vorming steeds vooropgesteld. Lieven is ervan overtuigd dat een algemeen 'romantische' zangtechniek, beïnvloed door vooral de Duitse en Italiaanse school, de beste basis is voor het zingen van een heel uiteenlopend repertoire dat strekt van de Renaissance tot de 20ste eeuw. Het idee dat de techniek de muzikaliteit dient is een prioritair gegeven in zijn lessen, daarbij steeds rekening houdend met de eigenheid van ieders persoonlijkheid. 

De expertise die hij door de jaren opdeed in polyfonie van de 14de tot de 16de eeuw, geeft Lieven met plezier door aan de geïnteresseerde zanger.

Patricia Vanheukelom

Patricia Vanheukelom wil elke leerling binnen haar/zijn vocale mogelijkheden naar een optimaal technisch stemgebruik met een gedreven passie coachen. Het leren verdiepen in de teksten en emoties vanuit de eigen levenservaringen van de leerlingen draagt bij tot een eigen interpretatie van de muziek en vergroot de inleving en de betrokkenheid bij de partituur.

Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans repertoire in opera en lied vanaf 1600 tot de hedendaagse werken dragen haar voorkeur. Zij durft naast het klassieke repertoire ook andere genres opnemen. De evolutie van het stemgebruik vanuit wetenschappelijke hoek volgt zij steeds op de voet.

Video's: 
Embedded thumbnail for Zang en stemvorming
Embedded thumbnail for Zang en stemvorming
© Copyright 2021 • Conservatorium Leuven - Privacy policy Website ontworpen en ontwikkeld door MINSKY