Dramastudio en speltheater

Graad 3 jongeren en graad 4

In de lessen dramastudio (graad 3) en speltheater (graad 4) leer je jezelf expressief uitdrukken in een rol. In een groep van twee tot zes spelers, ga je volop improviseren, dialogeren en reageren. Aan de hand van improvisatieoefeningen en toneelteksten (dialogen en monologen) ga je op zoek naar jouw capaciteiten als speler. Bij deze speltrainingen onderzoek je samen met je medespelers het hoe en waarom van een tekst en de personages. Je verkent hun intenties en opvattingen, vanuit je eigen ervaringswereld en emoties.

Vervolgens leer je jouw interpretatie van een personage vormgeven met een gepaste lichaamstaal en goede spreektechniek. Daarbij besteden we ook veel aandacht aan samenspel en de relatie met het publiek, vaardigheden die je in praktijk brengt op toonmomenten. Bij de voorbereidingen van deze optredens, kom je in aanraking met allerlei aspecten van een echte theaterproductie: regie, decor, kostuums, …

Leraars: 

Jan Bollen, Geert De Smet

© Copyright 2018 • SLAC/Conservatorium Website ontworpen en ontwikkeld door MINSKY